Công nợ thu chi | iSales VLXD | 30, August 2023

Quản lý quỹ tiền mặt

Thêm mới, sửa, xóa danh muc các quỹ tiền mặt theo chi nhánh, khởi tạo số dư, xem nhật ký thu chi, số dư hiện tại theo quỹ tiền mặt

1. Mô tả chức năng quản lý quỹ tiền mặt:

1.1. Cách vào chức năng quản lý quỹ tiền mặt:

Để thực hiện chức năng này bạn chọn Menu Công nợ thu chi sau đó chọn tiếp chức năng Quỹ tiền mặt tại nhóm chức năng Quỹ tiền mặt như mô tả hình bên dưới:

Quản ký quỹ tiền mặt
Cách vào chức năng quản lý quỹ tiền mặt

Màn hình chức năng quản lý danh mục quỹ tiền mặt
Màn hình chức năng quản lý danh mục quỹ tiền mặt
1.2. Thông tin quản lý kho:
 • STT: Số thứ tự danh mục, hệ thống tự động sinh giá trị mỗi khi bạn thêm một danh mục mới.
 • Tên chi nhánh: Cho phép bạn chọn tên chi nhánh cho danh mục quỹ tiền mặt muốn thêm.
 • Tên quỹ tiền mặt: Cho phép bạn đặt tên cho quỹ tiền mặt muốn thêm.
 • Số tài khoản: Nhập số tài khoản ngân hàng (nếu có).
 • Người quản lý: Nhập tên người quản lý của quỹ tiền mặt (nếu có).
 • Quản lý: "Checked - chọn" - Còn quản lý, "Uncheck - không chọn" - Không còn quản lý. Với những quỹ tiền mặt đang ở trạng thái không quản lý sẽ không hiển thị ở các chức năng nhập xuất, phiếu thu, phiếu chi để chọn quỹ tiền mặt thu, chi tương ứng.

2. Các thao tác với danh mục quỹ tiền mặt:

2.1. Thêm mới quỹ tiền mặt:
 • Tư màn hình chức năng quản lý danh mục quỹ tiền mặt như mục 1.1 bên trên, bạn click trái chuột vào từng ô dữ liệu của dòng đâu tiên "có dấu (*)" để tiến hành thêm mới thông tin quỹ tiền mặt.
 • Trong quá trình nhập liệu bạn có thể sử dụng các phím: Tab, phím: ← → ↑ ↓ để dịch chuyển con trỏ chuột sang phải hoặc sang trái một ô dữ liệu, nên hoặc xuống môt ô dữ liệu.
 • Khi muốn hoàn thành nhập liệu thêm mới danh mục quỹ tiền mặt bạn nhấn phím "Enter", sau đó bạn lại tiếp tục nhập thêm mới các danh mục quỹ tiền mặt khác tại dòng đâu tiên (nếu có).
 • Để lưu lại toàn bộ các danh mục quỹ tiền mặt đã thêm bạn click vào nút lệnh Lưu dữ liệu  trên thanh công cụ.
  Thêm mới danh mục quỹ tiền mặt
  Thêm mới danh mục quỹ tiền mặt
2.2. Sửa quỹ tiền mặt:
 • Click chuột trái vào từng ô dữ liệu tại danh mục để tiến hành sửa thông tin, sau đó nhấn phím "Enter" hoặc "Tab" để hoàn thành việc sửa dữ liệu tại một ô dữ liệu.
 • Để lưu lại toàn bộ các danh mục quỹ tiền mặt đã sửa bạn click vào nút lệnh Lưu dữ liệu trên thanh công cụ.
  Sửa danh mục quỹ tiền mặt
  Sửa danh mục quỹ tiền mặt
2.3. Xóa quỹ tiền mặt:
 • Click chuột trái để chọn danh mục quỹ tiền mặt muốn xóa như hình bên dưới.
  Xóa danh mục quỹ tiền mặt
  Xóa danh mục quỹ tiền mặt

 • Sau khi bạn chọn nút lệnh xóa dữ liệu trên thanh công cụ, hệ thống sẽ hiển thị một hộp thoại xác nhận từ người dùng trước khi xóa như hình dưới.
  xác nhận xóa danh mục được chọn
 • Bạn chọn "Yes" nếu đồng ý xóa, chọn "No" nếu không đồng ý xóa.
  Lưu ý: Bạn chỉ có thể xóa được danh mục các quỹ tiền mặt chưa tồn tại bất kỳ các nghiệp vụ thu, chi nào liên quan như: thu khác, chi khác, chuyển khoản nội bộ, thu từ phiếu đặt hàng, thu từ phiếu xuất, chi từ phiếu nhập, phiếu thu chi công nợ, chi lương, tạm ứng ...

3. Video hướng dẫn cách thêm mới, sửa, xóa thông tin quỹ tiền mặt:

video hướng dẫn nhanh cách thêm mới, sửa, xóa thông tin quỹ tiền mặt
video hướng dẫn nhanh cách thêm mới, sửa, xóa thông tin quỹ tiền mặt

Cách chúng tôi hỗ trợ bạn ?

Khi gặp vấn đề về nghiệp vụ cần tư vấn, hay các lỗi trong quá trình vật hành phần mềm. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách.

Hotline / Zalo: 0989.921.083