Bắt đầu sử dụng | iSales VLXD | 06, August 2022

Bắt đầu sử dụng phần mềm iSales VLXD V3 - Các thiết lập mặc định đầu tiên

Để bắt đầu sử dụng được phần mềm quản lý bán hàng vật liệu xây dựng iSales VLXD V3, bạn cần cấu hình thiết lập các thông số mặc định như: Thông tin công ty, danh sách chi nhánh, danh sách quỹ tiền mặt, loại thu chi, cấu hình ca làm việc ...

Đang cập nhật ...

Cách chúng tôi hỗ trợ bạn ?

Khi gặp vấn đề về nghiệp vụ cần tư vấn, hay các lỗi trong quá trình vật hành phần mềm. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách.

Hotline / Zalo: 0989.921.083