Quản lý đối tác

Quản lý khách hàng, nhà cung cấp, công nợ khách hàng, nhà cung cấp

Quản lý thông tin Khách hàng - Nhà cung cấp

Quản lý thông tin Khách hàng - Nhà cung cấp

Thêm mới, sửa, xóa danh mục Khách hàng lẻ, Khách hàng đại lý, Nhà cung cấp. Thiết lập nhân viên giới thiệu, đối tác ...

Xem tiếp

Cách chúng tôi hỗ trợ bạn ?

Khi gặp vấn đề về nghiệp vụ cần tư vấn, hay các lỗi trong quá trình vật hành phần mềm. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách.

Hotline / Zalo: 0989.921.083