Quản lý nhập xuất

Đặt hàng nhập xuất, xuất bán lẻ, xuất đại lý, xuất hàng mẫu, nhập kho, chuyển kho

Thêm mới - Sửa - Xóa Phiếu đặt hàng đại lý

Thêm mới - Sửa - Xóa Phiếu đặt hàng đại lý

Hướng dẫn cách thêm mới, sửa, xóa phiếu đặt hàng đại lý, tạo phiếu xuất từ phiếu đặt hàng đại lý. In phiếu đặt hàng, ...

Xem tiếp
Thêm mới - Sửa - Xóa Phiếu xuất đại lý

Thêm mới - Sửa - Xóa Phiếu xuất đại lý

Hướng dẫn chi tiết cách thêm mới, sửa, xóa phiếu xuất đại lý, in phiếu thu từ phiếu xuất đại lý, tạo phiếu đặt hàng ...

Xem tiếp
Thêm mới - Sửa - Xóa Phiếu đặt hàng bán lẻ

Thêm mới - Sửa - Xóa Phiếu đặt hàng bán lẻ

Hướng dẫn thêm mới, sửa, xóa phiếu đặt hàng bán lẻ, tạo phiếu xuất từ phiếu đặt hàng bán lẻ. In phiếu đặt hàng, in ...

Xem tiếp
Thêm mới - Sửa - Xóa Phiếu xuất bán lẻ

Thêm mới - Sửa - Xóa Phiếu xuất bán lẻ

Hướng dẫn chi tiết cách thêm mới, sửa, xóa phiếu xuất bán lẻ, in phiếu thu từ phiếu xuất bán lẻ, tạo phiếu đặt hàng ...

Xem tiếp
Thêm mới - Sửa - Xóa Phiếu đặt hàng Chuyển kho

Thêm mới - Sửa - Xóa Phiếu đặt hàng Chuyển kho

Hướng dẫn cách thêm mới, sửa, xóa phiếu đặt hàng chuyển kho nội bộ, in phiếu đặt hàng, tạo phiếu chuyển kho từ phiếu ...

Xem tiếp
Cách thêm, sửa, xóa hàng hóa chi tiết phiếu Nhập - Xuất

Cách thêm, sửa, xóa hàng hóa chi tiết phiếu Nhập - Xuất

Hướng dẫn thêm mới, sửa, xóa chi tiết hàng hóa theo nhiều quy cách, theo số lượng, theo m2, thùng, bộ, bó ... tại ...

Xem tiếp
Thêm mới - Sửa - Xóa Phiếu nhập kho từ Nhà cung cấp

Thêm mới - Sửa - Xóa Phiếu nhập kho từ Nhà cung cấp

Hướng dẫn chi tiết cách thêm mới, sửa, xóa phiếu nhập kho từ nhà cung cấp, in phiếu chi từ phiếu nhập kho, tạo phiếu ...

Xem tiếp
Thêm mới - Sửa - Xóa Phiếu đặt hàng Nhập kho từ Nhà cung cấp

Thêm mới - Sửa - Xóa Phiếu đặt hàng Nhập kho từ Nhà cung cấp

Hướng dẫn thêm mới, sửa, xóa phiếu đặt hàng nhập kho từ nhà cung cấp, in phiếu đặt hàng nhập, in phiếu chi từ phiếu ...

Xem tiếp

Cách chúng tôi hỗ trợ bạn ?

Khi gặp vấn đề về nghiệp vụ cần tư vấn, hay các lỗi trong quá trình vật hành phần mềm. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách.

Hotline / Zalo: 0989.921.083