Quản lý hệ thống

Cấu hình chi nhánh, danh mục kho, nhân viên, phân quyền, thiết lập các mặc định

Quản lý thông tin nhân viên

Quản lý thông tin nhân viên

Hướng dẫn thêm mới, sửa, xóa thông nhân viên theo chi nhánh và theo nhóm nhân viên, thiết lập điều kiện tính lương ...

Xem tiếp
Quản lý thêm, sửa, xóa danh sách chi nhánh

Quản lý thêm, sửa, xóa danh sách chi nhánh

Chức năng này cho phép bạn thêm mới, sửa, xóa thông tin các chi nhánh thuộc hệ thống, việc thêm mới một chi nhánh cần ...

Xem tiếp
Thiết lập thông tin công ty và hóa đơn nhập xuất mẫu

Thiết lập thông tin công ty và hóa đơn nhập xuất mẫu

Chức năng này cho phép bạn thay đổi thông tin công ty được hiển thị trên các hóa đơn xuất bán lẻ, xuất đại lý, nhập ...

Xem tiếp

Cách chúng tôi hỗ trợ bạn ?

Khi gặp vấn đề về nghiệp vụ cần tư vấn, hay các lỗi trong quá trình vật hành phần mềm. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách.

Hotline / Zalo: 0989.921.083