Công nợ thu chi

Quỹ tiền mặt, công nợ khách hàng - nhà cung cấp, phiếu thu, chi, chuyển khoản

Quản lý quỹ tiền mặt

Quản lý quỹ tiền mặt

Thêm mới, sửa, xóa danh muc các quỹ tiền mặt theo chi nhánh, khởi tạo số dư, xem nhật ký thu chi, số dư hiện tại theo ...

Xem tiếp

Cách chúng tôi hỗ trợ bạn ?

Khi gặp vấn đề về nghiệp vụ cần tư vấn, hay các lỗi trong quá trình vật hành phần mềm. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách.

Hotline / Zalo: 0989.921.083