Quản lý danh mục

Hàng hóa, Loại hàng hóa, Nhóm hàng hóa, Khách hàng, Nhà cung cấp, Đơn vị tính

Quản lý danh mục kho hàng

Quản lý danh mục kho hàng

Thêm mới, sửa, xóa thông tin kho hàng theo chi nhánh, xem nhập - xuất - tồn hàng hóa theo kho hàng

Xem tiếp

Cách chúng tôi hỗ trợ bạn ?

Khi gặp vấn đề về nghiệp vụ cần tư vấn, hay các lỗi trong quá trình vật hành phần mềm. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách.

Hotline / Zalo: 0989.921.083