Quản lý nhập xuất | iSales VLXD | 29, August 2023

Cách thêm, sửa, xóa hàng hóa chi tiết phiếu Nhập - Xuất

Hướng dẫn thêm mới, sửa, xóa chi tiết hàng hóa theo nhiều quy cách, theo số lượng, theo m2, thùng, bộ, bó ... tại các chức năng chi tiết phiếu xuất bán lẻ, xuất đại lý, xuất hàng mẫu, nhập kho, nhập khởi tạo đầu kỳ

Vui lòng xem video hướng dẫn bên dưới.

Cách chúng tôi hỗ trợ bạn ?

Khi gặp vấn đề về nghiệp vụ cần tư vấn, hay các lỗi trong quá trình vật hành phần mềm. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách.

Hotline / Zalo: 0989.921.083