Quản lý hệ thống | iSales VLXD | 06, August 2022

Thiết lập thông tin công ty và hóa đơn nhập xuất mẫu

Chức năng này cho phép bạn thay đổi thông tin công ty được hiển thị trên các hóa đơn xuất bán lẻ, xuất đại lý, nhập kho, các phiếu thu, phiếu chi, báo cáo với các thông tin mặc định như: tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, slogan ... Các thay đổi ở đây sẽ áp dụng cho toàn bộ chi nhánh trong hệ thống.

Cách thay đổi thông tin công ty

Cách thay đổi thông tin công ty
Menu các bước vào thay đổi thông tin công ty

Form thay đổi thông tin công ty
Form thay đổi thông tin công ty

  1. Nhập các thông tin về công ty cần thay đổi vào form thông tin công ty bên trên.
  2. Chọn vào nút lệnh  bên cạnh để xem trước các nội dụng hiển thị mặc định của thông tin công ty trên hóa đơn xuất.
  3. Chọn vào nút lệnh  để xác nhận thay đổi.
  4. Hệ thống yêu cầu khởi động lại phần mềm để cập nhật lại các thay đổi về thông tin công tin vừa cập nhật. Chọn "OK" để đồng ý.

Cách chúng tôi hỗ trợ bạn ?

Khi gặp vấn đề về nghiệp vụ cần tư vấn, hay các lỗi trong quá trình vật hành phần mềm. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách.

Hotline / Zalo: 0989.921.083